Meer BPM voor slurpers

Door alle IAA-chaos zouden we bijna vergeten dat Prinsjesdag eraan komt. Gisteren lekte de miljoenennota uit, vandaag werd het belastingplan 2012 vrijgegeven.

Hierin vinden we nog wat kleine aanpassingen ten opzichte van het nieuws dat eerder in de autobrief stond.
De belangrijkste maatregel is dat het kabinet met een extra CO2-schijf komt om de meest onzuinige auto’s extra te belasten. Dit had Weekers eerder al gemeld en dat is nu dus concreet geworden.
Die vierde schijf met een hoog tarief per gram CO2 begint op 1 juli 2012 en zal dan gelden vanaf 243 gram CO2 per kilometer voor benzineauto’s en 226 gram voor dieselauto’s. De jaren daarna wordt deze grens naar beneden bijgesteld. Zie voor het hele BPM-schema voor de komende jaren de tabel bij de foto’s naast dit artikel.
Belangrijk: er komt voor dieselauto’s nog een extra BPM-toeslag om de lage diesel accijns te compenseren van een bepaald bedrag voor elke gram CO2 boven de 70 gram. Zie ook hiervoor het schema.

 

Bron: NU.nl

On november 26th, 2011, posted in: bpmberekenen by Tags: , ,